שני - בת 42 עם גב תפוס.

לפני יומיים נתפס הגב התחתון, לא יכולה לזוז. 

הכאב מקרין לרגל. יכולה רק לשכב ישר על הגב.

כל שינוי בתנוחה כואב מאוד.

 מצליחה ללכת הליכה איטית.

מאוד חלשה, אין בכלל אנרגיה. לא מסוגלת להרים כלום.

בנוסף מצב הרוח ירוד מאוד, חרדה ומודאגת ממצבה.


שני קיבלה תרופה. לאחר מספר שעות הטבה משמעותית, מצליחה לקום ולנוע. למחרת שיפור דרמטי. 

לאחר יומיים קיבלה מנה נוספת וכאב הגב חלף לחלוטין.